BAHASA MELAYU

KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU - BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Golongan Kata

Kata Sendi Nama

Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu.
Kata tugas lain tidak membentuk frasa
Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.
Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas.
Lihat contoh-contoh di bawah

Sendi Nama
Tugas/contoh
di
Menunjukkan tempat (di pejabat)
Menunjukan perbuatan (dipukul, dicuci)
ke
Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia)
Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam)

dari
Menunjukkan tempat atu arah datang
Menunjukkan waktu atau masa

kepada
Menunjukkan sasaran/ditujukan
Menunjukkan bahagian sesuatu
Menunjukkan perubahan keadaan
daripada
Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri)
Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga)
Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada)
pada
Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen)
Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya)
Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam)
untuk
Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu)
Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja)
bagi
Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid)
Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang.
demi
menunjukkan tujuan
menunjukkan urutan
Untuk menegaskan sesuatu
tentang
Menunjukkan rujukan
dengan
Menunjukkan turut serta
Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan
Menunjukkan benda yang digunakan
Menunjukkan persamaan
sejak, semenjak
Menjadi penanda waktu atau masa
terhadap
Menunjukkan rujukan yang tentu
oleh
Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif
Menunjukkan sebab
akan
Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif
hingga, sampai
Menunjukkan had masa atau peringkat
seperti, bagai, umpama, laksana, bak
Menunjukkan perbandingan


Kata Sendi yang lain :
bagi                      hingga                   oleh
untuk                    sampai                  akan
demi                     dalam                    tentang
dengan                 bagai                     terhadap
sejak                    seperti


KATA GANDA

Kata ganda ialah kata yang terhasil atau terbentuk daripada kata yang digandakan atau diulang sama ada sebahagian atau keseluruhannya.
Kata gandi terbahagi kepada empat bentuk seperti yang berikut:-
a)   Kata ganda seluruh                                      c)   Kata ganda bersajak
b)   Kata ganda separa                                       d)   Kata ganda berimbuhan

Kata Ganda Seluruh
Kata ganda seluruh terhasil atau terbentuk daripada kata dasar yang digandakan sluruhnya. Kata ganda ini diberi tanda sempang ( - )

Kata ganda seluruh terdiri daripada pelbagai kelas kata seperti yang berikut:-

Kata Dasar
Kelas Kata
Kata Ganda Seluruh

jam
jalan
kata nama
kata nama
jam-jam
jalan-jalan
pemberita
soalan
Kata nama terbitan
kata nama terbitan
pemberita-pemberita
soalan-soalan
mana
apa
kata tanya
kata tanya
mana-mana
apa-apa
comel
kasar
kata adjektif
kata adjektif
comel-comel
kasar-kasar
duduk
baring
kata kerja
kata kerja
duduk-duduk
baring-baring
awal
jarang
kata keterangan
kata keterangan
awal-awal
jarang-jarang

Contoh penggunaan kata ganda seluruh dalam ayat:
1.   Kura-kura dapat hidup di darat atau di dalam air.
2.   Pahlawan itu handal-handal belaka.
3.   Buku yang dibelinya tebal-tebal belaka.
4.   Undang-undang perlu kita patuhi.
5.   Layang-layang itu terbang tinggi di angkasa.

 Senarai kata ganda seluruh mengikut kelas kata.

A.   Kata Ganda Seluruh (Kata Nama)
       Contoh:
gado-gado                             kunang-kunang
berang-berang                      kupu-kupu
beri-beri                                 ubur-ubur

 B.   Kata Ganda Seluruh (Kata Adjektif)
       Contoh:
hitam-hitam                         muda-muda
kaya-kaya                            indah-indah
jinak-jinak                            gagah-gagah

 C.   Kata Ganda Seluruh (Kata Kerja)
       Contoh:
main-main                            pulang-pulang
marah-matah                       duduk-duduk

D.   Kata Ganda Seluruh (Kata Keterangan)
       Contoh:
kadang-kadang                   terang-terang
kalau-kalau                          masak-masak
kira-kira                                 laju-laju

 Kata ganda seluruh ada yang menyatakan maksud tunggal dan ada yang menyatakan maksud bilangan banyak/jamak.

Perhatikan penerangan yang berikut:-

A.   Kata Ganda Seluruh (maksud bilangan tunggal)
       Contoh:
agar-agar                               onde-onde
ampai-ampai                       ilam-ilam
amung-amung                     biri-biri

 B.   Kata Ganda Seluruh (maksud bilangan banyak)
       Contoh:
sahabat-sahabat                 rajah-rajah
pintar-pintar                         jari-jari
lesen-lesen                             kedai-kedai

 Yang berikut ialah senarai beberapa kata ganda seluruh.

abang-abang
ajak-ajak
akhir-akhir
akan-akan
anak-anak
angan-angan
apa-apa
awal-awal
bagus-bagus
baik-baik
bakul-bakul
banyak-banyak
barang-barang
besar-besar
buah-buah
bulat-bulat
cantik-cantik
cara-cara
carik-carik
cepat-cepat
cita-cita
curi-curi
condong-condong
cuba-cuba
dalam-dalam
daun-daun
dekat-dekat
dengar-dengar
dewa-dewa
diam-diam
duduk-duduk
egen-egen
ejek-ejek
elok-elok
enak-enak
entah-entah
ensot-ensot
epok-epok
erat-erat
faham-faham
faedah-faedah
fakta-fakta
fasih-fasih
fatwa-fatwa
fiil-fiil
filem-filem
firman-firman
gadis-gadis
gado-gado
garang-garang
ganas-ganas
gemuk-gemuk
gila-gila
gula-gula
guru-guru
halus-halus
handal-handal
hangat-hangat
harta-harta
harum-harum
hati-hati
hidup-hidup
hitam-hitam
ibu-ibu
iklan-iklan
iras-iras
ingat-ingat
indah-indah
isi-isi
isteri-isteri
jahat-jahat
jalan-jalan
jamu-jamu
jarang-jarang
jari-jari
jaring-jaring
jauh-jauh
jelik-jelik
kaki-kaki
ketuk-ketuk
kawan-kawan
kuat-kuat
kuda-kuda
kuning-kuning
kura-kura
kurus-kurus
lagi-lagi
lagu-lagu
lain-lain
laju-laju
lancar-lancar
liat-liat
layu-layu
lebam-lebam
main-main
makan-makan
marah-marah
masam-masam
mati-mati
mula-mula
muntah-muntah
musuh-musuh
nama-nama
naga-naga
nakal-nakal
negeri-negeri
nilai-nilai
nipis-nipis
nyaris-nyaris
nyiru-nyiru
obor-obor
ole-ole
olok-olok
onak-onak
onde-onde
oneng-oneng
orang-orang
otot-otot
pahit-pahit
paku-paku
paru-paru
pihak-pihak
pijat-pijat
pintu-pintu
puak-puak
puas-puas
ragu-ragu
rajin-rajin
raja-raja
rajah-rajah
rakan-rakan
rapat-rapat
rata-rata
rumah-rumah
saat-saat
sahabat-sahabat
samar-samar
sesak-sesak
sudu-sudu
suka-suka
sukar-sukar
susah-susah
tajam-tajam
tamu-tamu
teknik-teknik
teman-teman
terang-terang
tiket-tiket
tin-tin
tinggi-tinggi
ubi-ubi
udang-udang
ulama-ulama
ulat-ulat
undang-undang
ura-ura
uri-uri
unsur-unsur
wabak-wabak
wajah-wajah
wakil-wakil
waktu-waktu
wali-wali
wang-wang
wangi-wangi
warung-warung

  Dari segi ejaan atau penulisan, kata ganda seluruh mestilah dibubuh tanda sempang ( - ).
Contoh:
                Anak-anak                           pelajar-pelajar                     cawan-cawan
  Frasa setara tidak boleh diulang atau digandakan sama ada sebahagian atau keseluruhannya untuk menyatakan maksud jamak (bilangan banyak).
Contoh:
                1.a)   Ibu-ibu bapa (X)
                   b)   Ibu bapa (√)
                2.a)   Pinggan-pinggan mangkuk. (X)
                   b)   Pinggan mangkuk (√)
· Kata ganda yang sudah bermakna jamak oleh sebab penggandaan, maka kata ganda itu tidak boleh disertai kata bilangan.
Contoh:
                1.a)   Tiga biji gelas-gelas itu telah retak. (X)
                   b)   Gelas-gelas itu telah retak. (√)
                   c)   Tiga biji gelas itu telah retak. (√)

·         Dalam binaan ayat, sekiranya kata ganda seluruh yang terdiri daripada kelas kata adjektif telah sedia membawa makna jamak, maka kata nama yang diterangkan oleh kata adjektif itu tidak boleh digandakan lagi.
Contoh:
                1.a)   Gelas-gelas minuman itu cantik-cantik belaka. (X)
                   b)   Gelas minuman itu cantik-cantik belaka (√)

·         Kata bilangan boleh digunakan kepada kata ganda seluruh yang menyatakan makna tunggal.
Contoh:
                1.   Tiga ekor rama-rama.
                2.   Empat orang kanak-kanak itu cacat penglihatan.Kata Ganda Separa
Kata ganda separa ialah kata ganda yang terhasil daripada pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Huruf vokal pada suku kata pertama kata dasar itu berubah menjadi vokal e. Kata ganda separa tidak menggunakan tanda sempang ( - ).

Kata ganda separa terbentuk daripada kelas kata nama sahaja. Perhatikan contoh di bawah ini:-

Kata Dasar
Kelas Kata
Kata Ganda Separa

kunyit
tulang
riang
sendi
lada
kata nama
kata nama
kata nama
kata nama
kata nama
kukunyit
tetulang
reriang
sesendi
lelada

Contoh penggunan kata ganda separa dalam ayat:
1.   Kekotak itu disusun dengan rapi sekali.
2.   Peparu wanita itu berair.
3.   Bebuluh itu dibelah un tuk dibuat lantai rumah.
4.   Ibu suka makan bebotok.
5.   Laluan masuk ke gua batu itu dipenuhi dengan sarang lelabah.

Senarai Kata Ganda Separa.balang-balang         =           bebalang
bendul-bendul         =           bebendul
beras-beras              =           beberas
bibir-bibir                =           bebibir
gelung-gelung         =           gegelung
jamu-jamu               =       jejamu
juang-juang             =           jejuang
buluh-buluh             =           bebuluh
kunci-kunci             =           kekunci
sendal-sendal          =           sesendal
gasing-gasing         =           gegasing
dawai-dawai           =           dedawai

 Kata ganda separa ada yang menyatakan maksud tunggal dan ada yang menyatakan maksud bilangan banyak/jamak.Perhatikan penerangan yang berikut.

 A.   Kata Ganda Separa (maksud bilangan tunggal)
       Contoh:
oneng-oneng                         tetamu
kekuda                                  tetulang
jejentik                                  sesiku

 B.   Kata ganda separa (maksud bilangan jamak/banyak)
      Contoh:
lelada                                     dedahan
kekotak                                 jejari

Senarai Kata Ganda Separa.

bebalai
bebarau
bebawang
bebenang
bebola
bebotok
bebuli
bebuluh
cecair
cecawi
cecekak
dedali
dedalu
dedamak
dedaru
dedawai
dedaun
dedaup
gegasing
gegendang
jejaka
jejala
jejamong
jejamu

jejari
jejawi
jejentik
jejuang
kekabu
kekacang
kekapas
kekara
kekepuk
kekili
kekisi
kekunci
lelabah
lelabu
lelabi
lelada
lelaki
lelayang
leletup
lelumba
memaya
pepanggil
peparu
pepejal

peperam
pepenjuru
pepijat
pepuyu
rerambut
reriang
reribu
reruku
sesagin
sesekat
sesendal
sesendi
sesentih
sesiku
sesumpit
sesungut
tetamu
tetangga
tetuang
tetuban
tetulang
tetupai
tetambak
tetingkat


·         Dalam penulisan, kata ganda separa tidak memerlukan tanda sempang ( - ).
Contoh:
                le-laki (X)                                              ke-kura (X)
                lelaki  (√)                                               kekura  (√)

·        Kata bilangan tidak boleh digunakan kepada kata ganda separa yang telah sedia membawa makna jamak.
Contoh:
                1.a)   Beberapa helai dedaun kering itu diterbangkan oleh angin ke udara. (X)
                   b)   Dedaun kering itu diterbangkan oleh angin ke udara. (√)
                   c)   Beberapa helai daun kering itu diterbangkan oleh angin ke udara. (√)

·      Kata bilangan boleh digunakan kepada kata ganda separa yang menyertakan makna tunggal atau satu.
Contoh:
                1.   Tiga ekor lelabi itu mati di dalam air sungai yang telah tercemar itu.
                2.   Lima ekor pepijat merayap di atas tilamnya.Kata Ganda Bersajak/Berima
Kata ganda bersajak ialah kata ganda yang mengalami perubahan bunyi dengan memberikan kata gandaan yang berbeza daripada kata dasarnya.
Kata ganda bersajak ini diberi tanda sempang ( - ).

Contoh penggunaan kata ganda bersajak/berima dalam ayat:
1.   Mereka beroleh batu-batan itu dari bukit yang berhampiran.
2.   Desas-desus mengatakan bahawa pengarah syarikat itu akan meletakkan jawatannya dalam syarikat
      berkenaan.
3.   Mulut Tok bomoh itu kumat-kamit membaca jampi serapah.
4.   Pihak berkuasa terus memburu saki-baki komunis yang masih bersembunyi di dalam hutan di
      negara ini.
5.   Dalam keadaan kelam-kabut itu ayah terlupa untuk membawa telefon bimbitnya.

Senarai kata ganda bersajak/berima.

A.   Kata ganda bersajak (kata nama)
Contoh:
anak-pinak                           gunung-ganang
awan-gemawan                   sayur-mayur
lauk-pauk                             rempah-ratus

B.   Kata ganda bersajak (kata adjektif)
Contoh:
gilang-gemilang                    lekak-lekuk
kusut-masai                          porak-peranda
segar-bugar                           ramah-tamah

C.   Kata ganda bersajak (kata kerja)
Contoh:
bolak-balik                           ayun-temayun
corat-coret                            huru-hara
kacau-bilau                          kicak-kicau

D.   Kata ganda bersajak (kata keterangan)
Contoh:
lambat-laun                          pontang-panting
lintang-kedak                       serta-merta

Senarai Kata Ganda Berima.

adai-badai
alai-balai
alai-belai
anak-pinak
aram-temaram
awan-gemawan
ayun-temayun
basa-basi
batu-batan
becang-becak
bedil-bedal
belat-belit
bengkak-bengkil
bongkar-bangkir
bukit-bukau
calar-balar
carut-marut
cebar-cebur
celam-celum
celas-celus
celengkak-celengkok
celorong-celoreng
cirit-birit
desas-desus
dayung-mayung
degap-degup
dengkang-dengkol
dentam-dentum
deram-derum
desas-desus
dolak-dalik
engkap-rengkap
erang-erot
gembar-gembur
gerak-geri
gilang-gemilang
golang-golek
gual-guil
gulung-gemulung
gundah-gulana
gunung-ganang

halai-balai
hancur-mumur
haru-biru
herot-merot
hilang-pintang
hingar-bingar
huru-hara
huyung-hayang
inca-binca
incang-incut
inggang-inggung
jangkih-mangkih
jendal-jendul
jengkang-jengkot
jerah-jerih
jongkang-jongket
jongkar-jongkir
julur-jalar
kalang-kabut
kalut-malut
kasak-kisik
kebas-kebus
kecuh-kecah
keluh-kesah
kerak-keruk
keriang-keriut
lekuh-lekah
lempang-lempung
lentam-lentum
liang-liuk
licin-licau
lintang-pukang
lopak-lapik
luntang-lunting
mandi-manda
masak-mangsai
merah-merang
mercak-mercik
morat-marit
muda-mudi
mundar-mandir

musuh-masah
olah-alik
olang-oling
orak-arik
piat-piut
pincang-pincing
pindah-randah
piut-miut
polang-paling
porak-peranda
pontang-panting
punah-ranah
remeh-temeh
rempah-pawah
sempang-sempong
riuh-rendah
robak-rabik
ropak-rapik
rumput-rampai
ranggu-rangga
saki-baki
sampah-sarap
sara-bara
saudara-mara
sayur-mayur
simpang-perenang
suku-sakat
susup-sasap
susur-galur
takang-takik
takuh-takah
tanah-tanih
teka-teki
terang-benderang
tikai-pangkai
tindak-tanduk
tulang-temulang
ulang-alik
umbang-ambing
unggang-unggit
warna-warni

·    Kata ganda bersajak/berima yang telah sedia membawa makna sangat atau paling, maka kata penguat tidak noleh digunakan lagi bagi menguatkan maksud kata ganda bersajak atau berima itu.
Contoh:
                1.a)   Lantai bilik air itu sangat licin-licau. (X)
                   b)   Lantai bilik air itu licin-licau. (√)
                   c)   Lantai bilik air itu sangat licin. (√)
                2.a)   Rambut orang gila itu sangat kusut-masai. (X)
                   b)   Rambut orang gila itu kusut-masai. (√)
                   c)   Rambut orang gila itu sangat kusut. (√)Kata Ganda Berimbuhan

Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang ditambah dengan imbuhan, sama ada yang berupa awalan, akhiran, apitan atau sisipan.
Kata ganda berimbuhan ini diberi tanda sempang (-).
Contoh:
Awalan
tercari-cari, berjam-jam, ketujuh-tujuh, melambai-lambai, tersipu-sipu, tertanya-tanya
Akhiran
buah-buahan, gali-galian, ulam-ulaman, sayur-sayuran, biji-bijian, mati-matian, kenang-kenangan
Apitan
bersalam-salaman, bercakar-cakaran, keanak-anakan, kebiru-biruan, sekecil-kecilnya
Sisipan
awan-kemawan, tikam-menikam, tilik-menilik, tulis-menulis, usik-mengusik, ukir-mengukir

Kata ganda berimbuhan terdiri daripada pelbagai kelas kata seperti yang berikut:

A.   Kata Ganda Berimbuhan (kata nama)

Contoh:
anak-anakan                       orang-orangan
buah-buahan                       rumah-rumahan


B.   Kata Ganti Berimbuhan (kata adjektif)
Contoh:
mudah-mudahan                                hidup-hidupan
mati-matian                         masam-masaman
manis-manisan                    besar-besaran

 C.   Kata ganda berimbuhan (kata kerja)
Contoh:
umpat-umpatan                  tumbuk-menumbuk
tuduh-menuduh                   caci-mencaci

 D.   Kata ganda berimbuhan (kata keterangan)
Contoh:
sebaiknya                             sesungguhnya
seboleh-bolehnya                                seharusnya

Contoh penggunaan kata ganda berimbuhan dalam ayat:
1.  Abu berangan-angan hendak menjadi seorang juruterbang.
2.  Pak Haji Ali bercadang untuk mengadakan majlis kenduri kahwin anaknya itu secara besar-besaran.
3.  Ah Keong bermati-matian tidak mahu mengakui kesilapannya itu.
4.  Sikap bantu-membantu perlu diamalkan dalam masyarakat.
5.  Seelok-eloknya kita merancang perbelanjaan pada setiap bulan,” kata Aida kepada Ruby.

Senarai Kata Ganda Berimbuhan.

ambil-mengambil
ambin-mengambin
ancam-mengancam
andam-mengandam
angkut-mengangkut
aniaya-menganiaya
atas-mengatasi
ayak-mengayak
bahu-membahu
balas-membalas
bancuh-membancuh
bantu-membantu
bedil-membedil
baham-membaham
belit-membelit
benci-membenci
caci-mencaci
canai-mencanai
cari-mencari
cela-mencela
cetak-mencetak
cium-mencium
conteng-menconteng
curi-mencuri
dahulu-mendahului
dakap-mendakap
dakwa-mendakwa
datang-mendatangi
dayung-mendayung
dendam-mendendami
desak-mendesak
dorong-mendorong
eja-mengeja
ejek-mengejek
ekor-mengekori
elak-mengelak
endah-mengendahi
faham-memahami
fikir-memikir
fitnah-memfitnah
gali-menggali
garis-menggaris

gaul-menggaul
gertak-menggertak
gigit-menggigit
gilap-menggilap
hambat-menghambat
hantar-menghantar
harga-menghargai
hasut-menghasut
hentam-menghentam
hias-menghias
hormat-menghormati
hubung-menghubungi
ikat-mengikat
ikut-mengikuti
ingat-mengingati
intai-mengintai
intip-mengintip
jadi-menjadi
jahit-menjahit
jatuh-menjatuhi
jauh-menjauhi
jilat-menjilat
jilid-menjilid
jual-menjual
kacau-mengacau
kafir-mengkafir
kait-mengait
karang-mengarang
kasih-mengasihi
kata-mengatai
kecil-mengecilkan
kira-mengira
langgar-melanggar
lawat-melawati
lempar-melemparkan
lengkap-melengkapi
maaf-memaafi
maki-memaki
malu-memalui
masak-memasak
mati-matian
nafi-menafikan

nasihat-menasihati
pandang-memandang
paut-mamaut
pikul-memikul
pinang-meminang
pilih-memilih
pukul-memukul
puji-memuji
pujuk-memujuk
ragu-meragui
ratap-meratapi
raut-meraut
rejam-merejam
rendah-merendahkan
rendam-merendam
renjis-merenjis
sahut-menyahut
salah-menyalahkan
sambar-memenyambar
selar-menyelar
selit-menyelit
silang-menyilang
siram-memyiram
sorok-menyorok
tahu-menahu
takluk-menakluki
tampal-menampal
tampar-menampar
tarik-menarik
tegah-menegah
tentang-menentang
tilik-menilik
ubah-mengubah
ugut-mengugut
ukir-mengukir
ukur-mengukur
ungkit-mengungkit
usik-mengusik
utus-mengutus
ulang-mengulangi
yakin-meyakini
ziarah-menziarahi


·         Apabila kata ganda berimbuhan yang digunakan dalam ayat telah sedia menyatakan makna berulang-ulang, maka kata berkali-kali atau berulang-ulang tidak boleh digunakan selepas kata ganda berimbuhan itu.
Contoh:
                1.a)   Adik melambai-lambaikan tangannya berkali-kali sebelum dia menaiki pesawat itu. (X)
   b)   Adik melambai-lambaikan tangannya sebelum dia menaiki pesawat itu. (√)

·         Sekiranya kata ganda berimbuhan yang digunakan dalam ayat sudah menyatakan maksud
       menyaling, maka kata saling tidak perlu lagi.
       Contoh:
                1.a)   Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu saling potong-memotong. (X)
                   b)   Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu potong-memotong. (√)
                   c)   Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu saling -memotong. (√)

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata ganda seperti yang berikut:-
       1.   Kesalahan meletakkan tanda sempang ( - ) bagi kata ganda separa.
      Contoh:
                a)   Ke-kisi tingkap itu masih kukuh. (X)
                b)   Kekisi tingkap itu masih kukuh. (√)

       2.   Kesalahan mengulangi/menggandakan frasa nama setara untuk menunjukkan makna jamak.
       Contoh:
                a)   Periuk-periuk belanga itu kelihatan seperti baru setelah digilap. (X)
                b)   Periuk-belanga itu kelihatan seperti baru setelah digilap. (√)

       3.   Kesalahan menggandakan kata nama dalam ayat apabila kata adjektifnya telah digandakan.
       Contoh:
                a)   Baju-baju itu besar-besar belaka. (X)
                b)   Baju itu besar-besar belaka. (√)

      4.   Kesalahan menyertakan kata saling kepada kata ganda menyaling dalam ayat.
      Contoh:
1.a)   Mereka saling caci-mencaci. (X)
   b)   Mereka caci-mencaci. (√)

       5.   Kesalahan menyertakan kata penguat kepada kata ganda berima untuk menyatakan maksud  
             darjah tertinggi.
       Contoh:
                1.a)   Mary ditegur oleh Cikgu Yati kerana rambutnya kelihatan sangat kusut-masai. (X)
                   b)   Mary ditegur oleh Cikgu Yati kerana rambutnya kelihatan kusut-masai. (√)
                2.a)   Sayur itu kelihatan sungguh segar-bugar. (X)
                   b)   Sayur itu kelihatan segar-bugar. (√)

       6.    Kesalahan menyertakan kata bilangan kepada kata ganda berima yang kata dasarnya terdiri 
              daripada kata nama.
      Contoh:
                1.a)   Semua kuih-muih itu dijualnya di pasar malam. (X)
                   b)  Kuih-muih itu dijualnya di pasar malam. (√)


KATA GANTI NAMA DIRI

 Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis seperti yang berikut:
                a)   Kata ganti nama diri pertama
                b)   Kata ganti nama diri kedua
                c)   Kata ganti nama diri ketiga

A  Kata Ganti Nama Diri Pertama
Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bercakap atau merujuk kepada diri sendiri apabila bercakap dengan orang lain.
Kata ganti nama diri pertama terbahagi kepada dua, iaitu:
                i)   Bentuk tunggal
                ii)   Bentuk jamak

Bentuk
Contoh Kata Ganti Nama Diri Pertama
Tunggal
aku, beta, daku, hamba, patik, saya
Jamak
kami, kita

Perhatikan penerangan penggunaan kata ganti nama diri pertama di bawah ini.

Kata Ganti Nama Diri Pertama
Penerangan
Ayat contoh
aku
Untuk menggantikan/merujuk diri sendiri apabila:
a) Bercakap dengan orang/kenalan
    yang sangat rapat serta mesra dan
    sedarjat/setaraf.
b) Apabila berdoa kepada Tuhan.
1. Kata Mahmud kepada rakan
    karibnya, “Petang nanti aku ingin 
    mengajak engkau datang ke
    rumahku.”
2. Ya Allah, aku memohon
    keampunan dan keredhaan-Mu.
beta
Digunakan oleh raja, sultan, dan kerabat diraja apabila bertitah kepada rakyat
1. “Beta tidak menyangka bahawa
     orang kaya tergamak menganiaya
     beta,” titah Sultan Samad.
2. Titah Sultan Ali, “Beta datang ke
    mari membawa hajat yang besar.”
daku
Sebagai objek kepada kata kerja transitif yang ejaannya berakhir dengan huruf ‘n’.
1. Kakak Milah membelikan daku
    seutas rantai emas.
2. Hamidah berkakak dengan daku.
hamba
Untuk merujuk diri orang yang bercakap atau diri sendiri pada zaman dahulu.
1. “Hamba sungguh kecewa dengan
    sikap tuan hamba,” kata Panglima 
    Hitam kepada pesuruh raja itu.
2. Kata Datuk Maharaja Lela,
    Hamba sama sekali tidak 
    menyangka begini akan jadinya.”
kita
Untuk merujuk diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua atau orang yang dilawan bercakap.
1. “Mari kita membantu ibu di
    dapur,” kata Ani kepada kakaknya.
2. “Rumah kita ini perlu dicat
    semula, ayah,” kata Zubir.
kami
Untuk merujuk diri orang yang bercakap serta anggota kumpulannya apabila bercakap dengan orang kedua yang tidak termasuk dalam kumpulan mereka.
1. “Ibu bapa kami jarang ada di
    rumah pada waktu siang,” kata
    Mary dan Rita kepada Nita.
2. “Kereta kami ini berjenama
    Proton,” kata Siti dan Wan kepada
    Suzana.

patik
Digunakan oleh rakyat untuk merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan raja, sultan dan kerabat diraja.
1. “Pertanyaan patik tadi belum
    tuanku jawab,” kata Bendahara 
    Melaka kepada baginda Sultan.
2. “Keluarga patik masih berada di
    Majapahit, tuanku,” sambung
    Daeng Lebar Daun.
saya
Untuk merujuk diri sendiri apabila bercakap dalam suasana rasmi, dengan orang yang baru dikenali, dengan orang yang dihormati, dengan orang yang lebih tua umurnya dan dengan orang lain pada umumnya.
1. “Tangan saya berasa kebas, tuan
    doktor,” kata pesakit itu.
2. “Kamu jangan cuba
    mempermainkan saya,” kata
    Zaiton kepada Maya.

B   Kata Ganti Nama Diri Kedua
Kata ganti nama diri kedua ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang kedua atau orang yang diajak bercakap.
Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada dua bentuk, iaitu:
                i)   Bentuk tunggal
                ii)  Bentuk jamak

Bentuk
Contoh Kata Ganti Nama Diri Kedua
Tunggal
anda, awak, dikau, engkau, tuanku, kamu
Jamak
anda, kalian, kamu

Perhatikan penerangan penggunaan kata ganti nama diri pertama di bawah ini.

Kata Ganti Nama Diri Kedua
Penerangan
Ayat Contoh
anda
(tunggal dan jamak)
Merujuk diri orang yang kedua/orang yang dilawan bercakap apabila tiada berhadapan dengan kita. Contohnya dalam siaran radio, televisyen, dalam urusan surat-menyurat dan apabila bercakap dengan orang yang sebaya dengan kita.
1 Kata juruhebah radio itu, “Anda
   perlu berhati-hati supaya tidak
   terbeli barang tiruan.”
2 Sudahkah anda mendaftar sebagai
   pengundi?
awak
(tunggal)
Merujuk diri orang yang kedua yang rapat hubungannya dengan kita, digunakan oleh orang atasan apabila bercakap dengan orang bawahan dan digunakan oleh suami dan isteri tatkala bercakap.
1 “Awak tinggal di mana, Karim?”
   tanya Sabri.
2 Hutang awak masih tinggal seratus
   ringgit sahaja,” kata Saadiah
   kepada suaminya.
dikau
(tunggal)
Digunakan dalam tulisan sebagai objek kepada kata sendi dan kata kerja transitif yang ejaannya berakhir dengan huruf ‘n’.
1 Kassim benci akan dikau, Manan,”
   kata Bacik.
2 “Keengganan dikau melamarnya,
   membuatkan Yati kecewa, Din,”
   kata Dol.
engkau
(tunggal)
Merujuk diri orang yang kedua atau orang yang dilawan bercakap yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan apabila berdoa.
1 “Kawan-kawan engkau sedang
   menunggu di kantin sana,” kata 
   Rahim kepada rakannya See Yan.
2 Ya Tuhanku, kepada Engkau aku
   memohon kemaafan!
kalian
(jamak)
Merujuk diri orang kedua atau orang yang dilawan bercakap yang bilangannya melebihi seorang/bilangan banyak.
1 “Kalian beredar dahulu,” kata
   Majid kepada rakan-rakannya.
2 Kalau kalian sudah bersedia, mari
   kita bergerak sekarang,” kata Bedul 
   kepada adik-adiknya.
kamu
1. Untuk menggantikan diri orang yang dilawan bercakap yang rapat hubungannya dengan kita.
2. Digunakan oleh orang dewasa apabila bercakap dengan orang yang lebih muda.
1  “Bilakah kamu akan berangkat ke
    Australia, Man?” tanya Mumtaz.
2  “Dengan siapakah kamu akan
   menjalankan perniagaan ini,
   nanti?” tanya Swee King kepada 
   Ah Chye.


C   Kata Ganti Nama Diri Ketiga
Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang dicakapkan atau yang diperkatakan.
Contoh:
                baginda, beliau, dia, ia, dan mereka

Perhatikan penerangan penggunaan kata ganti nama diri ketiga di bawah ini.

Kata Ganti Nama Diri Ketiga
Penerangan
Ayat Contoh
baginda
Untuk menggantikan nama sultan/raja/kerabat diraja yang diperkatakan
1 Baginda sedang beradu di bilik
   peraduan.
2 Putera baginda Sultan yang akan
   menaiki takhta kerajaan itu.
beliau
Untuk menggantikan nama diri orang yang dicakapkan yang dianggap mulia, berjasa dan tidak melakukan perbuatan keji.
1 Beliau berasal dari Kedah.
2 Saudara beliau banyak yang 
  menetap di sini.
dia/ia
Untuk menggantikan nama diri orang yang diceritakan/dicakapkan.
1 Dia anak seorang ahli perniagaan.
2 Dia banyak membantu
   menyelesaikan masalah kami di
   sini.
mereka
Untuk menggantikan nama diri orang ketiga yang dicakapkan yang bilangannya melebihi seorang.
1 Mereka jarang berbual dengan
   kami.
2 Ibu mereka telah lama meninggal
  dunia.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata ganti nama diri seperti berikut:
1.       Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri untuk binatang, benda, tempat dan benda 
abstrak dalam binaan ayat.
              Contoh:
                1.a)   Bajunya koyak. Ia perlu dijahit. (X)
b)       Bajunya koyak. Bajunya perlu dijahit. (√)
                2.a)   Anjing itu menyalak. Ia kelaparan. (X)
                   b)   Anjing itu menyalak. Anjing itu kelaparan. (√)
               
2.       Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri beliau untuk menggantikan nama kanak-      
       kanak, penjenayah, penagih dadah atau orang yang dianggap rendah moral atau akhlaknya.
       Contoh:
                1.a)   Penagih dadah itu ditangkap oleh polis ketika beliau sedang dalam keadaan khayal. (X)
b)       Penagih dadah itu ditangkap oleh polis ketika dia sedang dalam keadaan khayal. (√)
                2.a)   Kanak-kanak itu menangis. Beliau kehilangan ibunya. (X)
                   b)   Kanak-kanak itu menangis. Dia kehilangan ibunya. (√)

        3.   Kesalahan menggabungkan kata ganti nama diri ia dan nya menjadi ianya.
              Contoh:
                1.a)   Jika gagal menjelaskan yuran peperiksaan, ianya tidak akan dibenarkan menduduki
         peperiksaan. (X)
                   b)   Jika gagal menjelaskan yuran peperiksaan, ia tidak akan dibenarkan menduduki
         peperiksaan. (√)
                2.a)   Jika melawan, ianya akan dikenakan hukuman yang lebih berat. (X)
                   b)   Jika melawan, ia akan dikenakan hukuman yang lebih berat. (√)

4.       Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri ia sebagai objek kepada kata sendi atau 
kata kerja transitif.
              Contoh
                1.a)   Kami tidak suka berkawan dengan ia. (X)
                   b)   Kami tidak suka berkawan dengan dia/nya. (√)
                2.a)   Sudah lama saya menunggu ia datang. (X)
                   b)   Sudah lama saya menunggunya/dia datang. (X)

        5.   Kesalahan tidak dapat membezakan kata ganti nama diri untuk Tuhan dan manusia.
              Contoh:
                1.a)   Tuhan amat menyayangi hambanya. (X)
                   b)   Tuhan amat menyayangi hamba-Nya. (√)
                2.a)   Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. (X)
                   b)   Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini. (√)

       6.   Kesalahan tidak dapat membezakan penggunaan kata ganti nama diri kami dan kita.
             Contoh:
                1.a)   Kita tinggal tidak jauh dari sini,” kata Abu dan Ali kepada Lim. (X)
                   b)   Kami tinggal tidak jauh dari sini,” kata Abu dan Ali kepada Lim. (√)
                2.a)   Kita anak orang miskin, pak cik,” kata John dan Johnny. (X)
                   b)   “Kami anak orang miskin, pak cik,” kata John dan Johnny. (√)

7.       Kesalahan menggandakan kata ganti nama diri ketiga mereka menjadi mereka-
 mereka.
              Contoh:
                1.a)   Mereka-mereka terdiri daripada pelajar sekolah menengah di daerah ini. (X)
                   b)   Mereka terdiri daripada pelajar sekolah menengah di daerah ini. (√)
                2.a)   Mereka-mereka belajar di kolej swasta. (X)
                   b)   Mereka belajar di kolej swasta. (√)

        8.   Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri ia sebagai penerang kepada kata nama.
              Contoh:
                1.a)   Adik ia berusia lima tahun. (X)
                   b)   Adiknya berusia lima tahun. (√)
                2.a)   Rumah ia beratap rumbia. (X)
                   b)   Rumahnya beratap rumbia. (√)

         9.   Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri ia sebagai pelaku dalam ayat pasif diri
               ketiga.
               Contoh:
                1. a)   Baju itu belum dijahit ia. (X)
                    b)   Baju itu belum dijahitnya. (√)
                2. a)   Rumah itu sudah dicat ia. (X)
                    b)   Rumah itu sudah dicatnya. (√)

KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT
Dalam bahasa Melayu, kata ganti nama diri singkat asalnya ialah kata ganti nama diri penuh yang telah disingkatkan.
Dalam Bahasa Melayu baku, kata ganti nama diri singkat ada empat seperti yang berikut:-

kau,   ku,   mu,   nya

Perhatikan penerangan di bawah ini.
Kata Ganti Nama Diri Singkat
Penerangan
Ayat Contoh
kau
Kata ganti nama diri singkat kau asalnya daripada kata ganti nama diri penuh engkau yang telah disingkatkan
1   “Amin, pulanglah ke rumah kerana ibu
     rindukankau,” kata Salamah.
2   “Kenapakah kausering menjauhkan diri
     daripadaku, Salleh?” tanya Maimun.

ku
Kata penuh nama diri singkat ku asalnya daripada kata ganti nama diri penuh aku yang telah disingkatkan

1   Aku berharap agar kautidak berkecil hati
     dengan kata-kataku tadi, Osman,” kata  
     Ali.
2   Kata Amran, “Hajat hatiku untuk ke
     Mekah pada tahun ini.”
mu
Kata ganti nama diri singkat mu asalnya daripada kata ganti nama diri penuh kamu yang telah disingkatkan
1   “Keras sekali hatimu, Bidin,” kata
     Salmiah.
2   Kata Malek, “Aku sering teringatkan
    dirimu, Ziana.”

nya
Kata ganti nama diri singkat nya asalnya daripada kata ganti nama diri ketiga dia.
1   Hidungnya berdarah sewaktu terjatuh
     tadi.
2   Tulisannya seperti cakar ayam.


·         Dalam penulisan atau binaan ayat elakkan daripada melakukan kesalahan seperti berikut:-

1.       Kesalahan tidak menulis rapat kata ganti nama diri singkat dengan kata yang
       menyertainya.

              Contoh:

                1. a)   Kata Kamil, “Orang tua ku pernah membawa aku dan adikku datang ke tempat ini.” (X)
                    b)   Kata Kamil, “Orang tuaku pernah membawa aku dan adikku datang ke tempat ini.” (√)
                2. a)   Tanya Mak Kiah, “Mengapakah kau potong rambut engkau itu terlalu pendek, Senah?”.
                         (X)
                    b)   Tanya Mak Kiah, “Mengapakah kaupotong rambut engkau itu terlalu pendek, Senah?”.
                         (√)

         2.   Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri singkat sebagai subjek ayat.

               Contoh:

                1. a)   Kau masih marah padaku, Maya?” tanya Faizol. (X)
                    b)   Engkau masih marah padaku, Maya?” tanya Faizol. (√)
                2. a)   Nya tidak mahu bertolak ansur dengan rakan-rakannya,” kata Hawa. (X)
                    b)   Dia tidak mahu bertolak ansur dengan rakan-rakannya,” kata Hawa. (√)
3.             Kesalahan menulis kata ganti nama diri singkat untuk Tuhan dengan menggunakan
  huruf kecil pada pangkal katanya.

                 Contoh:

                1. a)   Oh Tuhanku, kesihanilah hamba-mu ini! (X)
                    b)   Oh Tuhanku, kesihanilah hamba-Mu ini! (√)
                2. a)   Tuhan amat adil kepada hamba-nya. (X)
b)       Tuhan amat adil kepada hamba-Nya. (√)


KATA GANTI NAMA TAK TENTU

 Kata ganti nama tak tentu ialah kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu atau seseorang yang tidak tentu/tidak pasti.
Contoh:


apa-apa                  bila-bila                  mana-mana                           siapa-siapa/sesiapa
 
 Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Ganti Nama
Tak Tentu
Penerangan
Ayat Contoh
apa-apa
Untuk menggantikan nama benda/perkara yang tidak tentu.
1. Dia menerima apa-apa sahaja teguran yang
    membina.
2. Datin Aida tidak tahu apa-apa tentang 
    kegiatan haram suaminya itu.
bila-bila
Untuk menggantikan masa/waktu yang tidak tentu.
1. Perang saudara itu akan tercetus pada bila-
    bila masa sahaja.
2. “Bila-bila kamu ada kelapangan ziarahi ibu
   di kampung,” pesan Ema kepada adiknya, 
   Rima.
mana-mana
Untuk menggantikan nama benda atau tempat yang tidak tentu.
1. Kata Siti kepada Sidah, “Kamu usah pergi ke
    mana-mana, tunggu saya di sini.”
2. Pada petang itu, Abu tidak pergi ke mana-
    mana.
siapa-siapa/
sesiapa
Untuk menggantikan nama orang/manusia yang tidak tentu.
1. Tidak siapa-siapa pun dibenarkan merokok
    di dalam dewan itu.
2. Mereka tidak mengenali sesiapa pun di
    majlis itu.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata ganti nama tak tentu seperti yang berikut:
       1.   Kesalahan tidak menggunakan kata ganti nama tak tentu berdasarkan fungsinya.
             Contoh:
                1.a)   “Tidak ada mana-mana yang mengganggu fikiran saya,” kata Suzy. (X)
                   b)   “Tidak ada apa-apa yang mengganggu fikiran saya,” kata Suzy. (√)
                2.a)   Siapa-siapa kamu ada kelapangan, datanglah ke rumah saya, boleh kita 
                            berbual- bual,”kata Christine kepada Ani. (X)
                   b)   Bila-bila kamu ada kelapangan, datanglah ke rumah saya, boleh kita berbual-bual,”
           kata Christine kepada Ani. (√)

      2.   Kesalahan menyertakan partikel kah kepada kata ganti nama tak tentu dalam ayat.
            Contoh:
                1.a)   “Kamu tidak pergi ke mana-manakah petang semalam, Abu?” tanya Munshi. (X)
                   b)   “Kamu tidak pergi ke mana-mana petang semalam, Abu?” tanya Munshi. (√)
                2.a)   Siapa-siapakah yang didapati mencerobohi kawasan larangan itu akan didakwa? (X)
                   b)  Siapa-siapa yang didapati mencerobohi kawasan larangan itu akan didakwa? (√)

      3.   Kesalahan menggunakan kata tanya untuk menggantikan tempat kata ganti nama tak 
            tentu dalam ayat.
            Contoh:
                1.a)   Bila masa sahaja cermin tingkap yang retak itu akan pecah,” kata Subra. (X)
                   b)   Bila-bila masa sahaja cermin tingkap yang retak itu akan pecah,” kata Subra. (√)
                2.a)   Kata Cikgu Mansor, “Siapa yang berminat untuk menyertai kem motivasi ini, perlulah
         mendaftarkan diri kepada ketua pengawas sekolah.” (X)
   b)   Kata Cikgu Mansor, “Siapa-siapa/sesiapa yang berminat untuk menyertai kem motivasi
         ini, perlulah mendaftarkan diri kepada ketua pengawas sekolah.” (√)KATA GANTI NAMA TUNJUK

Kata ganti nama tunjuk ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang.
Dalam Bahasa Melayu Baku, kata ganti nama tunjuk ada dua, iaitu ini dan itu.

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Ganti
Nama Tunjuk
Penerangan
Ayat Contoh
ini
Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat

1   Ini kenalan baru saya,” kata Bhagwan.
2   “Masalah ini sukar untuk diselesaikan,”
     kata Firdaus.
itu
Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh
1   Itu guru kelas 6 Hijau.
2   Sungai itu masih belum tercemar.


·         Kata ganti nama tunjuk mempunyai dua fungsi atau tugas seperti yang berikut:-

       1.   Kata ganti nama tunjuk berfungsi sebagai subjek ayat.
             Contoh:
                1.   Ini meja tulis saya.
                2.   Kata Razali, “Itu lukisan saya yang pertama.”

       2.  Kata ganti nama tunjuk berfungsi sebagai penentu.
            Contoh:
                1.   “Hari ini ialah hari lahir saya,” kata Badar.
                2.   Istana itu milik Raja Permaisuri Lela Ratna.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata ganti nama tunjuk seperti yang berikut.
       1.   Kesalahan meletakkan kata ganti nama tunjuk yang bertugas sebagai penentu di 
             hadapan frasa nama atau kata nama.
             Contoh:
                1. a)        Ini malam, kami bercadang untuk meronda di kawasan tepi pantai,” kata Senik dan
Johar. (X)
                    b)        Malam ini kami bercadang untuk meronda di kawasan tepi pantai,” kata Senik dan
Johar. (√)
                2. a)        Itu pegawai polis datang untuk menangkap pencuri yang memecah masuk rumah
hartawan itu. (X)
                    b)        Pegawai polis itu datang untuk menangkap pencuri yang memecah masuk rumah
hartawan itu. (√)

        2.  Kesalahan tidak menggunakan kata ganti nama tunjuk di tempat yang betul berdasarkan
             fungsinya.
             Contoh:
                1. a)        Sekolah yang ini baru siap pembinaannya akan dirasmikan oleh Menteri
                               Pendidikan Malaysia. (X)
                    b)        Sekolah yang baru siap pembinaannya ini akan dirasmikan oleh Menteri
                               Pendidikan Malaysia. (√)
                2. a)        Buku ini yang baru sungguh tebal. (X)
                    b)        Buku yang baru ini sungguh tebal. (√)
KATA GANTI NAMA TEMPAT

Kata ganti nama tempat ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama tempat.
Dalam bahasa Melayu, kata ganti nama tempat ada tiga iaitu, sini, situ, dan sana.

Perhatikan keterangan di bawah ini.

Kata Ganti
Nama Tempat
Penggunaan
Ayat Contoh
sini
Digunakan untuk menunjukkan
tempat yang dekat atau
berhampiran dengan orang yang
bercakap
1   “Di sini udaranya sungguh nyaman dan
     menyegarkan,” kata Aidah.
2   “Penduduk di sini ramah belaka,”kata
    Salwa kepada Diana.
situ
Digunakan untuk menunjukkan
tempat yang agak jauh. Tempat
yang dimaksudkan itu masih
kelihatan oleh orang yang bercakap
1   Kebanyakan penduduk di situ bekerja
     sebagai penoreh getah.
2   Saya tidak pasti sama ada Amir tinggal
    di situ lagi atau telah berpindah ke tempat  
    lain.
sana
Digunakan untuk menunjukkan
tempat yang jauh dan tidak
kelihatan oleh orang yang
bercakap.
1   Di Indonesia sana, Salimin menjalankan
     perniagaan menjual kain batik.
2   Dua orang pengganas komunis telah
     dibunuh oleh pasukan tentera di puncak  
     gunung sana.


KATA GANTI NAMA TANYA

Kata ganti nama tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan, hal atau perkara. Dalam bahasa Melayu Baku, kata ganti nama tanya adalah seperti yang berikut:-

adakah,   apa,   bagaimana,   berapa,   bila,   kenapa,   mana,   mengapa,   siapa


Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Tanya
Penerangan
Ayat Contoh

Adakah
Digunakan untuk menanyakan sesuatu
soalan yang jawapannya ‘ya’ atau ‘tidak’
1   Adakah ketinggian bangunan FIFA
     sama dengan ketinggian bangunan
     ZIZA?
2   Adakah kamu pernah mengalami
     kesukaran untuk bernafas sebelum 
     ini?” tanya doktor Zaki kepada 
     Amin.
Apa
Digunakan untuk menanyakan binatang,
hal, perkara,, benda, dan benda abstrak
1   Apa tanda-tanda awal penyakit 
    kusta, doktor?” tanya Mustafa.
2   “Tujuan kamu datang berjumpa 
    dengan saya ini untuk apa, Sidek?” 
    tanya Borhan.
Bagaimana
Digunakan untuk menanyakan cara dan
keadaan
1   Bagaimanakah keadaan mangsa
     kemalangan yang kamu bantu tadi,
     Tim?” tanya Ah Meng.
2   “Cara untuk mengikat tali pada
     dahan pokok ini, bagaimana, 
     cikgu?” tanya Amira kepada Cikgu 
     Jamilah.
Berapa
Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan dan harga
1   Berapakah bilangan anggota
      tentera yang terlibat dalam operasi  
      itu, ayah?” tanya Azeem.
2   “Jarak dari Kuala Lumpur ke Johor
     Bahru berapa, Malik?” tanya Tan.
Bila
Digunakan untuk menanyakan masa, atau
waktu
1   Bilakah upacara Sukan SEA yang
     ke-16 itu akan diadakan?
2   “Majlis makan malam kelab sukan 
     itu akan diadakan bila?” tanya Abu 
     kepada Rahim.
Kenapa/
mengapa
Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan
1   Mengapakah kamu suka
     mengganggu saya ketika saya 
     sedang membaca buku, Roha?” 
     tanya Anita.
2   “Banyak orang menuju ke stadium
     itu, kenapa, Remy?” tanya Johan.
Mana
Digunakan untuk menanyakan tempat,
benda, orang dan binatang
1   “Di manakah majlis persandingan
     abang kamu itu akan diadakan,
     Munah?” tanya Azizan.
2   “Kawasan perkelahan itu terletak 
    di negeri mana, Jun?” tanya Zaid.
Siapa
Digunakan untuk menanyakan orang atau manusia
1   Siapakah tetamu undangan yang
    akan menghadiri majlis itu nanti,
    Salmi?” tanya Bakar.
2   “Kakak kamu bertunang dengan
     siapa, Devi?” tanya Kumari.

·         Dalam penulisan, kata ganti nama tanya mana tidak sama penggunaannya dengan kata ganti nama tanya di mana. Kata ganti nama tanya mana digunakan untuk menanyakan sesuatu soalan yang memerlukan jawapan ini atau itu. Manakala kata ganti nama tanya di mana digunakan untuk menanyakan sesuatu soalan yang memerlukan jawapan di sini, di situ, di sana atau di (nama tempat).
       Perhatikan contoh di bawah ini.
                1. a)        Robert : Kasut yang kamu baru beli itu mana?
                                Nathan: Ini.

                2. a)        Alice  :    Di manakah kemalangan itu berlaku?
                                Suzy   :   Peristiwa itu berlaku di Jalan Mahameru.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat tanya apabila predikat dipentingkan dengan partikal kah, maka predikat itu mestilah dikedepankan letaknya.

       Perhatikan contoh di bawah ini.
                1. a)        Pensyarah kanankah dia? (√)
                    b)        Dia pensyarah kanankah? (X)

                2. a)        Di manakah dia? (√)
                    b)        Dia di manakah? (X)

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata ganti nama tanya seperti berikut:-
1.       Kesalahan tidak menyertakan partikel kah kepada kata tanya yang diletakkan di awal 
ayat tanya.
       Contoh:
                1. a)        Berapa jumlah pelajar di dalam kelas ini? (X)
                    b)        Berapakah jumlah pelajar di dalam kelas ini? (√)

        2.   Kesalahan meletakkan partikel kah kepada kata tanya yang diletakkan di hujung ayat 
              tanya.
             Contoh:
                1. a)        Anggota polis yang dirempuh lori itu siapakah? (X)
                    b)        Anggota polis yang dirempuh lori itu siapa? (√)

        3.   Kesalahan kerana meletakkan partikel kah di hujung ayat tanya tanpa kata tanya.
              Contoh:
                1. a)        Buah nangka itu masih mudakah? (X)
                    b)        Buah nangka itu masih muda? (√)

         4.   Kesalahan menggunakan kata tanya dalam ayat yang bukan tergolong dalam jenis ayat 
               tanya.
              Contoh:
                1. a)        Khalid terlupa di mana dia meletakkan pennya itu. (X)
                    b)        Khalid terlupa tempat dia meletakkan pennya itu (√)

          5.   Kesalahan menggunakan kata tanya untuk menggantikan tempat kata-kata lain dalam 
                ayat.
                Contoh:
                1. a)        Bila wang saya sudah banyak, saya akan membuka perniagaan sendiri,” kata
Zainuddin. (X)
                    b)        Apabila wang saya sudah banyak, saya akan membuka perniagaan sendiri,” kata
Zainuddin. (√) KATA HUBUNG

Kata hubung ialah kata yang berperanan atau berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, ayat dengan ayat atau frasa dengan frasa. Dalam bahasa Melayu baku, kata hubung dapat dibahagikan kepada tiga bahagian utama, iaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan.

Kata Hubung Gabungan
Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa dan klausa dengan klausa.

Contoh:
                atau, bahkan, dan, lalu, kecuali, manakala, melainkan, padahal, sambil, seraya, serta, tetapi

Kata Hubung
Fungsinya
Contoh Penggunaan dalam Ayat

atau
Menunjukkan pilihan
1. Kim belum pasti sama ada akan melanjutkan 
    pelajarannya ke maktab atau ke universiti.
2. “Awak atau saya yang perlu menyiapkan 
    tugasan ini, Zul?” tanya Amin.
dan
Menggabungkan dua unsur yang setara
1. Anjing dan kucing itu dipelihara oleh orang 
   kaya itu.
2. Ah Seng dan Karim pergi memancing di 
   lombong tinggal itu.
kecuali
Menunjukkan kekecualian
1. Semua murid di kelas itu membaca buku di 
    perpustakaan kecuali Shamsudin.
2. Datuk Salleh bekerja setiap hari kecuali pada 
    hari Ahad atau hari kelepasan am.
lalu
Menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut
1. Milah masuk ke bilik lalu berbaring di atas 
    tilam yang empuk itu.
2. Anjing garang itu menerkam pencuri itu lalu
    menggigit punggungnya.
serta
Menyatakan maksud turut atau bersama-sama
1. Aliah rajin serta gigih berusaha.
2. Ali, Muthu, Salleh, dan Zaidi serta Farid
   bercadang untuk pergi menonton wayang pada 
   hari minggu ini.
sambil
Menunjukkan perbuatan lain dilakukan di samping perbuatan utama
1. Sally menyanyi sambil menari.
2. Kamala berlari sambil menjinjing beg plastik.
tetapi
Menggabungkan ayat dengan ayat yang lain
1. Amran suka makan nasi lemak tetapi dia tidak 
    suka makan roti canai.
2. Rumah banglo itu sungguh cantik tetapi 
    harganya terlalu mahal.


Kata Hubung Pancangan

Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang digunakan untuk membentuk ayat pancangan.

Contoh:
                apabila, agar, jika, kalau, kerana, meskipun, selama, sekiranya, semenjak, selagi, sementara,
sungguhpun, supaya, walaupun, ketika

Perhatikan rajah penggunaan kata hubung pancangan yang berikut.


Kata Hubung
Fungsinya
Contoh Penggunaan dalam Ayat

agar
Menerangkan maksud/tujuan
1. Ibu berdoa agar abang lulus dengan cemerlang dalam 
    ujian memandu itu.
2. Kadir sanggup makan ubat yang pahit itu agar dia cepat 
    sembuh.
apabila
Menerangkan masa berlakunya sesuatu peristiwa/kejadian
1. Apabila ditegur, dia merajuk.
2. Dawai itu mengembang apabila dipanaskan.
kerana
Menunjukkan alasan/sebab
1. Kerana demam, dia tidak dapat mengambil bahagian
    dalam sukan itu.
2. Dia dimarahi oleh ayahnya kerana memecahkan sebiji
    gelas minuman.
manakala
Menunjukkan masa dan perkara yang bertentangan
1. Fauzi sibuk menyiapkan kerja sekolahnya manakala
    rakan-rakannya yang lain asyik bermain sahaja.
2. Mala sibuk menyiapkan hidangan untuk para tetamu yang datang manakala adik dan kakaknya sibuk melayan tetamu.
setelah/
sebelum
sejak
Menunjukkan masa
1. Setelah siap mengemas rumah, Ramlah menyiapkan
   kerja sekolahnya pula.
2. Sebelum ke bandar, Amran meminta keizinan ibunya 
    terlebih dahulu.
3. Sejak berpindah ke ibu kota, Azman jarang pulang ke 
    kampung.
supaya
Menerangkan maksud/tujuan
1. Ibu menyuruh kakak memberus gigi setiap hari supaya  
    gigi kelihatan cantik dan bersih.
2. Pamela menggunakan alat solek yang mahal harganya 
    supaya dia kelihatan lebih begaya dan cantik.

Kata Hubung Berpasangan

Kata hubung berpasangan ialah kata hubung yang digunakan secara berpasangan dalam satu ayat.
Contoh:
                baik…mahupun                                  kian…kian
                entah…entah                                       sedangkan…inikan pula
                bukan sahaja…bahkan juga            sungguhpun…namun
                makin…makin                                    bukan sahaja…tetapi juga
                sungguhpun…tetapi                           sama ada…atau
bagaimana…begitulah                      daripada…lebih baik
jangankan…pun                                 semakin…semakin

·         Kata hubung berpasangan ‘baik…mahupun’.
       Digunakan untuk menyatakan maksud sama sahaja.
       Ayat contoh:
                1.   Baik Rosli mahupun Jamal boleh menyertai pertandingan nyanyian itu.
                2.   Sebagai seorang nelayan yang bergantung hidup kepada laut, Pak Ali terpaksa turun ke
      laut juga baik dalam keadaan cuaca baik mahupun keadaan laut bergelora.

·         Kata hubung berpasangan ‘bukan sahaja…bahkan juga’.
       Digunakan untuk menyatakan maksud serta atau di samping itu juga.
       Ayat contoh:
                1.   Swee Kim bukan sahaja cantik bahkan juga berbudi bahasa.
                2.   Kamil bukan sahaja peramah bahkan juga pandai berjenaka.


·         Kata hubung berpasangan ‘daripada…lebih baik’.
       Digunakan untuk menunjukkan pertentangan maklumat.
       Ayat contoh:
                1.   Daripada membazir wang lebih baik saya menabung.
                2.   Daripada membuang masa lebih baik saya membaca buku.


KATA KERJA

Kata kerja dapat didefinisikan sebagai perbuatan/perlakuan/keadaan melakukan sesuatu. Secara umumnya, kata kerja dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan utama, iaitu:
a)   Kata kerja tak transitif
                b)   Kata kerja transitif
                c)   Kata kerja terbitan

Kata Kerja Tak Transitif
Dalam pembentukan ayat, kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek sebagai penyambut, kerana kata kerja tak transitif telah sempurna maksudnya. Kata kerja tak transitif dapat dibahagikan kepada beberapa bentuk seperti di bawah ini:

Bentuk Kata Kerja Tak Transitif

Asal
Berawalan
beR-
Berawalan
meN-
Berawalan
teR-
Berapitan
beR-…-an
Berapitan
beR-   -kan
celik
cicir
datang
duduk
gagal
ingat
jalan
tidur
beradu
beredar
berbaring
bergurau
berjuang
bekerja
berlari
berjalan
menginap
melambung
melawan
melawat
melompat
memancar
menangis
menyala
tercengang
terduduk
termenung
terjatuh
terlambat
tersenyum
tertidur
terbaring
berasakan
berciciran
berdekatan
berjauhan
berkeliaran
berlainan
berlampiran
bermusuhan
beratapkan
beralaskan
berlapikkan
berbantalkan
bermandikan
berpandukan
berdasarkan
berbekalkan

Contoh penggunaan dalam ayat.
1.   Adik sedang tidur.
2.   Ayah sedang berbaring di atas sofa.
3.   Anak kecil itu menangis.
4.   Ibu kelihatan tersenyum sejak tadi.
5.   Pondok usang itu beratapkan atap rumbia.


Kata Kerja Transitif
               
Dalam pembentukan ayat, kata kerja transitif memerlukan objek (frasa nama) sebagai penyambut atau pelengkap.

Perhatikan jadual kata kerja transitif di bawah ini.

Subjek
Predikat
Kata kerja transitif  
                      Objek
1.       Zaidi          
2.       Ah Meng     
3.       Salim      
4.       Mereka                                          
mengetuk
merebus
menunggang
memuji
pintu itu.
telur.
kuda.
Zamani.

1.   Kata kerja transitif terbahagi kepada dua bentuk, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja
       transitif pasif.
2.   Kata kerja transitif aktif terdiri daripada kata kerja yang berawalan meN-, meN-…-i, mempeR-…-i,
      mempeR-, berapitan meN-…-kan, dan berapitan mempeR-…-an.
3.   Kata kerja transitif pasif terdiri daripada kata kerja transitif pasif berimbuhan beR-, di-, dan teR-
       dan kata kerja pasif tanpa awalan.

Perhatikan ayat-ayat di bawah ini.
1.   Seluarnya belum bergosok.
2.   Kasut itu digilapnya.
3.   Anak hartawan itu kena culik.

Kata Kerja Terbitan
Kata kerja terbitan terhasil daripada kata adjektif, atau kata nama atau kata hubung atau kata sendi nama yang diberikan imbuhan beR-, meN-…-i, meN-…-kan, mempeR-, mempeR-…-i, mempeR-…-kan.

Perhatikan jadual kata kerja terbitan di bawah ini.

Jenis Kata
Kata Dasar
Kata Kerja Terbitan

Kata Adjektif
besar
calar
ganas
memperbesar
mencalarkan
mengganas
Kata Nama
bunga
ubat
berbunga
mengubati
Kata Hubung
kecuali
serta
mengecualikan
menyertai
Kata Sendi Nama
oleh
untuk
memperoleh
memperuntukkan

Contoh penggunaan dalam ayat:
1.   Pokok mangga itu belum berbuah.
2.   Saya bercadang untuk menyertai perarakan itu.
3.   Mereka memperoleh keuntungan yang banyak hasil daripada jualan buku itu.

·         Kata kerja transitif mestilah diletakkan awalan beR- atau meN-atau teR- .
·         Kata kata lain tidak boleh diletakkan di antara kata kerja transitif dengan objek dalam ayat.
·         Jika terdapat frasa nama yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat, kata nama tersebut mestilah diletakkan kata sendi namanya.
·         Kata kerja pasif diri pertama dan kata kerja pasif diri kedua perlulah dibezakan daripada kata kerja
       pasif diri ketiga.

Contoh:
·Kuih itu saya makan. (kata kerja pasif diri pertama)
·Kuih itu awak makan? (kata kerja pasif diri kedua)
·Kuih itu dimakan oleh mereka. (kata kerja pasif diri ketiga)

KATA KETERANGAN

Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif dengan lebih lanjut. Dalam bahasa Melayu baku kata keterangan dikenali sebagai kata sifat juga.
Kata keterangan dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti yang berikut:-
                (a)           Kata keterangan cara/gaya
                (b)           Kata keterangan masa/waktu
                (c)           Kata keterangan darjah
                (d)           Kata keterangan tanya
                (e)           Kata keterangan ragam/tak tentu
                (f)            Kata keterangan nafi

Jenis Kata Keterangan
Penerangan
Contoh
Ayat Contoh
Kata
keterangan
cara/gaya
Digunakan untuk
menerangkan cara
begini, begitu,
demikian, diam,
tiba-tiba, betapa

1   Tidak sesiapa pun yang tahu
     betapa sedih hati ibu yang malang 
     itu.
2  Begini caranya menganyam daun  
    ketupat,” kata nenek.
Kata
keterangan
masa
Digunakan untuk
menerangkan masa
kelak, kelmarin,
tadi, belum, masih,
sedang, sebentar,
sekejap, selama-
lamanya, sekarang,
sudah, pernah,
selalu, akan,
kadang-kadang,
sentiasa
1   Radzi belum pernah sampai ke
     Kuala Lumpur.
2   Sewaktu dalam perjalanan pulang
    dari Seremban, kami singgah
    sebentar di pekan Kajang.
Kata keterangan darjah
Digunakan untuk
menerangkan darjah
kata adjektif
agak, amat, nian,
paling, sekali,
sungguh, terlalu,
terlampau
1   Anak kecil itu terlalu nakal.
2   Ayah paling benci berbual dengan  
     orang yang suka bercakap besar.
Kata keterangan tanya
Digunakan untuk
menerangkan masa,
cara, sebab dan
keadaan
siapa, bila, mana,
mangapa, kenapa,
apa, bagaimana,
berapa
1   Ke manakah kamu semalam,
     Anne?
2   Apakah perkara yang sedang
    kamu bualkan itu, Man?” tanya
    Shahmi.
Kata keterangan ragam/tak tentu
Digunakan untuk
menerangkan
sesuatu yang belum pasti
agaknya,
barangkali, entah-
entah, harus, mesti,
patut, memang,
nescaya, semoga
1   Agaknya Pak Lah masih marah
     dengan kamu, Janan?” kata Sabri.
2   Tidak patut Mak Tijah
     memperlakukan anak bongsunya 
     itu seperti anak tiri.
Kata keterangan nafi
Digunakan untuk
menafikan sesuatu
Tidak, bukan, tak
1   Zainah tidak mahu mematuhi
     arahan gurunya.
2   Marsinah bukan sombong tetapi
     pendiam.

·         Selain kata keterangan di atas, terdapat kata keterangan lain yang tidak dapat dikategorikan. Antaranya ialah hanya, jua, juga, dan saja.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata keterangan seperti yang berikut:-
       1.   Kesalahan meletakkan kata keterangan saja, juga, dan lagi di depan frasa nama, frasa sendi, 
             frasa adjektif dan frasa kerja yang menjadi predikat ayat.
     
Contoh:
                1. a)        Datuk saya juga seorang ketua kampung. (X)
                    b)        Datuk saya seorang ketua kampung  juga. (√)

                2. a)        Pemuda itu saja termenung. (X)
                    b)        Pemuda itu termenung saja. (√)

                3. a)        Ibu Salim lagi demam. (X)
                    b)        Ibu Salim demam lagi. (√)


KATA NAFI

Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif.
Dalam bahasa Melayu baku, kata nafi adalah seperti yang berikut:-
 tak,   tidak   dan   bukan

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Nafi
Penerangan
Ayat Contoh

Tak/tidak
Digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif apabila predikatnya terdiri daripada frasa adjektif dan frasa kerja.
1   Ramlan tidak mengendahkan nasihat ibu
     bapanya.
2   Mereka tidak bersetuju dengan cadangan kami.
3   Mata pedang itu tidak tajam.
4   Fikirannya tidak waras.
bukan
Digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif apabila predikatnya terdiri daripada frasa nama.
1   Pemuda itu bukan pegawai polis.
2   Ayahnya bukan peguam.
3   Anjing itu bukan anjing peliharaan Encik
     Leong.
4   Basikal itu bukan basikal yang baru dibelinya.

·         Dalam penulisan, kata nafi bukan dan tidak dapat digunakan menurut kesesuaiannya untuk membentuk ayat nafi daripada ayat positif apabila predikatnya terdiri daripada frasa adjektif.
Contoh:
                1.   Ah Keong tidak di biliknya sewaktu kejadian rompakan itu berlaku.
2.   Ayah Mei Fun tidak ke pejabat hari ini kerana demam.
3.   Bungkusan itu bukan untuk tunangnya.
4.   Khalid bukan di Sarawak sekarang.

·         Dalam penulisan, kata nafi bukan boleh digunakan untuk frasa-frasa yang lain daripada frasa nama dengan syarat maksudnya adalah untuk menekankan pertentangan secara lebih jelas.
Contoh:
                1.   Salman bukan bergaduh dengan Salim tetapi bergurau sahaja.
                2.   Guni padi itu berjahit bukan dengan benang tetapi dengan tali rafia.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata nafi seperti yang berikut:-
       1.   Kesalahan menggunakan kata nafi tak atau tidak untuk membentuk ayat nafi atau ayat
             negatif daripada ayat positif apabila frasa nama menjadi predikatnya.
       Contoh:
                    a)   Cik Jamaliah tidak jururawat. (X)
                    b)   Cik Jamaliah bukan jururawat. (√)

       2.   Kesalahan menggunakan kata nafi bukan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif
             daripada ayat positif apabila frasa kerja menjadi predikatnya.
       Contoh:
                    a)   Mahyun bukan belajar dengan tekun. (X)
                    b)   Mahyun tidak belajar dengan tekun. (√)

KATA PEMERI
Kata pemeri ialah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam ayat. Kata pemeri ini berfungsi sebagai penegas predikat sesuatu ayat. Oleh itu, kata pemeri ini dikenali sebagai kata penegas juga. Dalam bahasa Melayu baku, kata pemerinya adalah seperti yang berikut:-
                                ada,   ialah   adalah
Perhatikan penerangan di bawah ini.
Kata Pemeri
Penerangan
Ayat Contoh

ada
Digunakan untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa kerja atau perbualan
1   “Beberapa hari lepas Fuad ada 
     menghubungi saya,” kata Jumat.
2   “Fandi ada mengutus surat 
      kepada saya sebanyak dua kali 
      sejak dia berpindah ke Kedah,”  
      kata Johnny.
ialah
Digunakan untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa nama dan frasa sendi
1   Rumah banglo mewah ini ialah  
      rumah Datuk Hamzah.
2   Bungkusan hadiah itu ialah  
     daripada kenalan barunya itu.
adalah
Digunakan untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa nama dan frasa sendi
1   Eda adalah anak emas kepada 
      pasangan Datin Lily dan Dato’ 
      Munir.
2   Tujuan malam amal itu diadakan 
     adalah untuk mengutip derma  
     bagi mengisi tabung bantuan 
     pesakit jantung berlubang.

·         Untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa adjektif, hanya kata pemeri adalah saja yang paling sesuai digunakan.

       Contoh:

                1.   Penerangan yang diberi oleh penceramah pada malam itu adalah jelas sekali.
                2.   Kiraan yang dibuat oleh juruwang itu adalah tepat sekali.

 

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan seperti yang berikut:-
       1.   Kesalahan menggunakan kata pemeri ialah untuk menegaskan kesungguhan pada makna
             frasa adjektif dalam ayat.

       Contoh:

1. a)   Kebanyakan huruf pada helaian buku itu ialah kabur. (X)
    b)   Kebanyakan huruf pada helaian buku itu adalah kabur. (√)

 

       2.   Kesalahan menggunakan kata pemeri adalah untuk menegaskan kesungguhan pada  
             makna frasa kerja dalam ayat.

       Contoh:

1. a)   Adalah diumumkan bahawa pemenang bagi pertandingan pidato pada tahun ini ialah
          Saudara Shahrir Arman. (X)
    b)   Dengan ini diumumkan bahawa pemenang bagi pertandingan pidato pada tahun ini
           ialah Saudara Shahrir Arman. (√)


KATA PENEGAS

Kata penegas/partikel ialah kata yang berfungsi sebagai penegas atau untuk menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. Dalam bahasa Melayu baku, kata penegas adalah seperti yang berikut:

kah         lah          tah          pun

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Penegas
Fungsinya
Contoh Penggunaan dalam Ayat

kah
1. Menguatkan maksud pertanyaan/soalan.
1. Berapakah usia kamu sekarang, Devi?
2. Adakah dia masih belajar di kolej itu?
lah
1. Menguatkan maksud sesuatu  
    pernyataan bagi ayat penyata.
2. Melembutkan nada suara apabila 
   meminta seseorang 
   melaksanakan sesuatu.
1. “Janganlah diganggu dia lagi,” kata Pak 
    Man kepada Ramlah.
2. Kata Jalil, “Kalaulah saya tidak malas 
    belajar dahulu, pasti sekarang nasib saya 
    tidak jadi begini.”
tah
1. Menguatkan maksud ayat seru.
2. Menguatkan maksud ayat tanya/soal.
1. Manatah kawan-kawan kamu yang lain.
2. “Bilatah nasibku ini akan berubah,” 
    keluh Rita.
pun
1. Menguatkan/menegaskan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat penyata.
1. Walau di mana-mana pun kita berada, 
    kita mestilah pandai menyesuaikan diri.
2. Sungguhpun badannya kecil, namun 
    semangatnya tinggi.

·         Dalam binaan atau penulisan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata penegas seperti di bawah ini:

       1.   Kesalahan menulis rapat kata penegas yang membawa makna juga dengan kata yang
             mendahuluinya.
       Contoh:
                1.a)   Siapa-siapapun yang akan dilantik menjadi ketua darjah, saya sedia memberikan
          kerjasama,” kata Yusof. (X)
                   b)   Siapa-siapa pun yang akan dilantik menjadi ketua darjah, saya sedia memberikan
         kerjasama,” kata Yusof. (√)

o    Dalam bahasa Melayu baku, kata penegas hanya ditulis serangkai dengan perkataan-perkataan yang berikut:

adapun                          andaipun               ataupun                 bagaimanapun    biarpun
kalaupun       kendatipun           lagipun                   mahupun              meskipun

 2.   Kesalahan tidak meletakkan partiikel/kata penegas kah kepada kata tanya yang  
            diletakkan di awal ayat tanya.
      Contoh:
                1.a)   Siapa pemuda yang berbadan sasa itu? (X)
                   b)   Siapakah pemuda yang berbadan sasa itu? (√)
                2.a)   Di mana kamu tinggal? (X)
                   b)   Di manakah kamu tinggal? (√)

       3.   Kesalahan meletakkan partikel atau kata penegas kah di hujung ayat tanya tanpa kata tanya.
       Contoh:
                1.a)   Ayahnya sakitkah? (X)
                   b)   Ayahnya sakit? (√)
                2.a)   Hidungnya berdarahkah? (X)
                   b)   Hidungnya berdarah? (√)

       4.   Kesalahan meletakkan partikel atau kata penegas kah di hujung ayat tanya dengan kata tanya 
             yang diletakkan di hujung ayat.
       Contoh:
                1.a)   Nama kamu siapakah? (X)
                   b)   Nama kamu siapa? (√)

KATA PENGUAT

Kata penguat ialah kata yang digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata penguat ini boleh diletakkan di hadapan atau di belakang kata adjektif dalam ayat.

Kata penguat terbahagi kepada tiga jenis seperti yang berikut:-
1. Kata penguat hadapan
2. Kata penguat belakang
3. Kata penguat bebas

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Jenis
Penggunaan dan Contoh
Ayat Contoh

Kata penguat hadapan
Digunakan di hadapan kata adjektif dalam ayat.
Contoh: agak, paling dan terlalu
1. Fikirannya agak buntu apabila 
    memikirkan masalah yang dihadapinya itu.
2. Rumah banglo itu terlalu besar baginya.
Kata penguat belakang
Digunakan di belakang kata adjektif dalam ayat.
Contoh: benar, betul, nian dan sekali
1. Petah nian pelajar itu berpidato.
2. Sukar sekali baginya untuk memahami
    pelajaran yang diajar oleh gurunya itu.
Kata penguat bebas
Boleh diletakkan di hadapan atau di belakang kata adjektif dalam ayat.
Contoh: amat, sangat dan sungguh
1.a) Karangan yang ditulis oleh pelajar itu 
       sangat panjang.
   b) Karangan yang ditulis oleh pelajar itu
        panjang sangat.
2.a) Potongan badan peragawati itu sungguh 
       menarik.
   b) Potongan badan peragawati itu manarik
       sungguh.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, kata penguat hadapan atau kata penguat belakang, kedudukannya tidak boleh diubah.

       Contoh:

                1.a)   Bunyi letupan meriam itu benar kuat. (X)
                   b)   Bunyi letupan meriam itu kuat benar. (√)
                2.a)   Baju yang dipakai oleh adik Salim itu besar terlalu. (X)
                   b)   Baju yang dipakai oleh adik Salim itu terlalu besar. (√)

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, kata adjektif hanya boleh menerima satu kata penguat sahaja.

       Contoh:

                   a)   Jalan raya itu terlalu licin sekali terutama selepas hari hujan. (X)
                   b)   Jalan raya itu terlalu licin terutama selepas hari hujan. (√)
                   c)   Jalan raya itu licin sekali terutama selepas hari hujan. (√)

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata penguat seperti yang berikut:-
       1.   Kesalahan menggunakan kata penguat kepada kata adjektif yang telah sedia berimbuhan ter.

       Contoh:

                   a)   Aliah mendapat markah penulisan yang tertinggi sekali di dalam kelasnya. (X)
                   b)   Aliah mendapat markah penulisan yang tertinggi di dalam kelasnya. (√)
               
        2.   Kesalahan menggunakan dua kata penguat sekali gus bagi kata adjektif dalam ayat.
       Contoh:
   a)   Pameran lukisan itu mendapat sambutan yang agak menggalakkan betul daripada orang
         ramai. (X)
   b)   Pameran lukisan itu mendapat sambutan yang agak menggalakkan daripada orang
         ramai. (√)
   c)   Pameran lukisan itu mendapat sambutan yang menggalakkan betul daripada orang
         ramai. (√) KATA PERINTAH

Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, larangan, silaan, permintaan, dan sebagainya.
Contoh kata perintah dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut:-

harap, jangan, jemput, minta, sila, tolong dan usah

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Perintah
Penerangan
Ayat Contoh

Harap
Untuk menyatakan maksud keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau meminta dilakukan sesuatu.
1. Harap tinggalkan tempat ini dengan 
    segera.
2. Harap dia masih mengingati saya.
Jangan
Untuk menyatakan maksud larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu atau melarang seseorang daripada melakukan sesuatu.
1. Jangan berganjak dari sini.
2. Jangan berdiri melepasi kawasan yang 
    telah ditandakan itu.
Jemput
Untuk menyatakan maksud mengajak atau mengundang.
1. Jemput ke rumah saya petang nanti.
2. Jemputlah sedikit makanan itu dan 
    janganlah segan.
Minta
Untuk menyatakan maksud ingin akan sesuatu.
1. Minta orang ramai tunggu sebentar.
2. Minta beredar mengikut barisan.
Sila
Untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dengan cara hormat/beradab.
1. Sila letakkan kad pengenalan diri di sini.
2. Sila duduk sebentar, encik akan dilayan
   sebentar lagi.
Tolong
Untuk menyatakan maksud meminta pertolongan atau bantuan atau minta melakukan sesuatu untuknya.
1. Tolong jangan ganggu saya lagi.
2. Tolong alihkan buku ini ke sana.
Usah
Untuk menyatakan maksud larangan/tegahan daripada melakukan sesuatu.
1. Usah derhaka kepada ibu bapa.
2. Usah biarkan adik kamu itu bermain 
    hujan.

Contoh:
1.a)         Tolong jangan petik bunga-bunga di taman larangan ini” kata petugas itu kepada
orang ramai yang berkunjung ke taman itu. (X)
   b)         Jangan petik bunga-bunga di taman larangan ini” kata petugas itu kepada
orang ramai yang berkunjung ke taman itu. (√)
2.a)         Harap jangan kamu sakiti hati ibu kamu,” pesan ayah kepada kakak Munira. (X)
                   b)         Jangan kamu sakiti hati ibu kamu,” pesan ayah kepada kakak Munira. (√)
KATA SANDANG

Kata sandang ialah kata yang berfungsi untuk menentukan makna/maksud dalam ayat. Kata sandang tidak mempunyai sebarang makna/maksud serta tidak dapat berdiri dengan sendiri.
Contoh:
nya         sang        si             yang

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Sandang
Penggunaannya
Ayat Contoh

nya
Digunakan untuk:
a)   Membentuk frasa nama daripada 
      frasa adjektif.
b)  Membentuk frasa nama daripada 
     frasa kerja.
c)  Menegaskan frasa nama.
1   Cantiknya pemandangan di tempat
      peranginan itu sukar untuk
      digambarkan.
2    Tingginya bangunan itu kira-kira 60
      meter.
3    Tajamnya mata pedang umpama
      sembilu.
sang
Digunakan untuk:
a)  Memberikan gelaran kepada orang,
     benda dan binatang.
b)  Memberikan sifat manusia pada
     binatang dan benda.
1   Sang Harimau itu sukar untuk
     dijinakkan.
2   Sang Suria muncul lagi.
3   Sang Kancil mengajak Sang Arnab 
     berlumba lari dengannya.
si
Digunakan untuk:
a)   Memberikan gelaran seolah-olah 
      manusia kepada haiwan.
b)   Membentuk frasa nama daripada 
      frasa adjektif.
c)   Menerangkan tugas seseorang.
d)   Menerangkan sifat seseorang.
1   Si Buta itu teraba-raba mencari
     tongkatnya.
2   Si pengail itu memperoleh ikan yang  
     banyak.
3   Si Botak itu dipercayai menjadi
     ketua perompak yang dicari oleh  
     pihak polis.
yang
Digunakan untuk:
a)   Membentuk frasa nama.
b)   Menunjukkan perbezaan makna.
1   Rumah yang terletak di pinggir jalan   
     itu tidak berpenghuni.
2   Halaman rumahnya yang luas itu
     sesuai dijadikan padang bola.
3   Adiknya yang bongsu itu telah
     selamat melahirkan seorang cahaya  
     mata.

·         Walaupun kata sandang tidak mempunyai erti dan tidak dapat berdiri dengan sendiri, namun demikian kata sandang mempunyai tugas penting iaitu, untuk menentukan makna dalam ayat.


KATA SERU
Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, hairan, kagum, terkejut dan sebagainya.
Contohnya:

aduh,   aduhai,   ah,   amboi,   cis/cih,   eh,   hai,   nah,   wah,   wahai

Dalam bahasa Melayu, kata seru digunakan untuk membentuk ayat seru.

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Seru
Penerangan

Ayat Contoh
Aduh
Digunakan untuk
a) Menyatakan perasaan sakit
b) Menyatakan perasaan 
    kagum/hairan
1   Aduh, hebat sekali cara dia meniup
     serulingnya!
2   Aduh, bingitnya telinga aku mendengar
     bunyi muzik itu!
Aduhai
Digunakan untuk menyatakan
perasaan sedih/dukacita

1   Aduhai, malang sekali nasib Si miskin
     itu!
2   Aduhai, alangkah belasnya aku melihat
    dia!
Ah
Digunakan untuk menyatakan
perasaan penolakan/tidak bersetuju/
membantah
1   Ah, aku enggan berbincang dengannya!
2   Ah, engkau pun sama dengan dia!

Amboi
Digunakan untuk menyatakan
perasaan kagum/hairan

1   Amboi, enaknya rasa buah mangga ini!
2   Amboi, kacaknya pemuda itu!
Cis/cih
Digunakan untuk
a) Menyatakan perasaan marah
b) Menyatakan perasaan mengejek/
    menyindir
1   Cis, memang dasar perempuan pisau
     cukur!
2   Cih, hidung tak mancung, pipi tersorong-
     sorong!
Eh
Digunakan untuk menyatakan
perasaan hairan/terkejut

1   Eh, Leman pun berbaju kemeja T!
2   Eh, kamu pun ada di sini Manaf!

Hai
Digunakan untuk
a) Menyatakan perasaan hendak
    menegur atau menyapa seseorang
b) Cuba menarik perhatian

1   Hai, cuba kamu perhatikan wanita di
     hujung sana tu!
2   Hai, saya pekerja baru di sini!” kata
     Talib memperkenalkan dirinya kepada
     Manan.
Nah
Digunakan untuk menarik perhatian dan pelbagai maksud lain
1   Nah, inilah masa yang paling sesuai
     untuk ziarah-menziarahi!
2   Nah, terimalah bayaran wang yang
     kupinjam tadi!
Wah
Digunakan untuk menyatakan
perasaan kagum/takjub
1   Wah, bergaya sungguh kauhari ini,
     Dollah!
2   Wah, lazat sungguh hidangan itu tadi!
Wahai
Digunakan untuk
a) Menyatakan perasaan dukacita
b) Mendapatkan perhatian

1   Wahai rakan-rakanku, janganlah
     membuang masamu dengan sia-sia!
2   Wahai anak-anakku, janganlah sesekali
kamu lupa akan tanggungjawabmu!


·         Semua ayat seru, tanda serunya mestilah diletakkan di hujung ayat dan bukannya selepas kata seru.
        Semua ayat seru ditandai dengan tanda seru ( ! )
·         Dalam binaan ayat atau penulisan, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata seru seperti yang berikut:

       1.   Kesalahan menggunakan kata seru yang salah atau yang tidak menggambarkan perasaan 
             yang dinyatakan.
            Contoh:
                1. a)        Aduhai, cantiknya pemandangan di sini! (X)
                    b)        Wah, cantiknya pemandangan di sini! (√)

                2. a)        Cis, malang sekali nasib Si buta itu! (X)
                    b)        Aduhai, malang sekali nasib Si buta itu! (√)

        2.   Kesalahan meletakkan tanda seru selepas kata seru dalam ayat.
              Contoh:
                1. a)        Aduh! sakitnya telingaku ini. (X)
                    b)        Aduh, sakitnya telingaku ini! (√)

                2. a)        Eh! cikgu kita pun ada di sini. (X)
                    b)        Eh, cikgu kita pun ada di sini! (√)


radio